Denumire

AGROMASINA S.A.


Descriere

Societatea Pe Acţiuni Agromaşina


Adresa

mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21


Forma organizatorico-juridică

Societate pe acţiuni de tip deschis


Statut

Activă


IDNO

1003600020293


Data înregistrării

12.05.1994


Conducători

Reuleţ Oleg

Fondatori


TVA

Numărul de înregistrare Data îregistrării Data anulării
400359

Genuri de activitate nelicențiate


 • Tratarea chimică a lemnului
 • Producţia de ambalaje din lemn
 • Ştanţarea sau fălţuirea la rece
 • Fabricarea construcţiilor din metal
 • Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii
 • Producţia de cisterne, rezervoare şi containere metalice
 • Forjarea, ambutisarea, stanţarea; metalurgia pulberilor
 • Tratarea şi acoperirea metalelor
 • Operaţiuni de mecanică generală
 • Fabricarea uneltelor pentru prelucrarea metalelor şi a lemnului
 • Fabricarea uneltelor folosite în agricultura şi pomilegumicultură
 • Fabricarea de lacăte şi balamale
 • Fabricarea de butoaie şi alte recipiente din metal
 • Fabricarea ambalajelor din metale uşoare
 • Fabricarea articolelor din fire metalice
 • Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri
 • Fabricarea altor articole din metal
 • Repararea rulmenţilor, detaliilor şi încrucişărilor pentru maşini de utilizare generală
 • Fabricarea echipamentului de ridicat şi de manipulat
 • Producţia utilajului pentru transportul continuu
 • Fabricarea altor tipuri de utilaje de ridicat, de tachelaj, încărcat şi descărcat
 • Fabricarea altor maşini agricole
 • Fabricarea maşinilor agricole
 • Fabricarea utilajelor pentru exploatări forestiere şi ameliorări
 • Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură
 • Fabricarea maşinilor pentru construcţia drumurilor şi a excavatoarelor
 • Fabricarea maşinilor pentru construcţii
 • Fabricarea maşinilor pentru prelucrarea producţiei agricole (exclusiv reparaţii)
 • Fabricarea altor maşini cu destinaţie specială
 • Producţia de autovehicule şi alte mijloace de transport cu motor
 • Producţia de caroserii pentru autovehicule
 • Producţia de remorci şi semiremorci
 • Producţia de utilaje şi echipamente pentru garaje şi staţii de alimentare cu combustibil
 • Lucrări de construcţii
 • Lucrări de învelitori
 • Comerţul cu ridicata al maşinilor,echipamentelor şi furniturilor
 • Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii
 • Închirierea bunurilor imobiliare proprii
 • Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere
 • Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole
 • Închirierea altor maşini şi echipamente

Genuri de activitate licențiate


 • Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări