Название

AGROMASINA S.A.


Описание

Societatea Pe Acţiuni Agromaşina


Адрес

mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21


Организационно-правовая форма

Societate pe acţiuni de tip deschis


Статус

Активная


IDNO

1003600020293


Дата регистрации

12.05.1994


Директоры

Reuleţ Oleg

Учредители


НДС

Номер регистрации Дата регистрации Дата аннулирования
400359

Нелицензированные виды деятельности


 • Tratarea chimică a lemnului
 • Producţia de ambalaje din lemn
 • Ştanţarea sau fălţuirea la rece
 • Fabricarea construcţiilor din metal
 • Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii
 • Producţia de cisterne, rezervoare şi containere metalice
 • Forjarea, ambutisarea, stanţarea; metalurgia pulberilor
 • Tratarea şi acoperirea metalelor
 • Operaţiuni de mecanică generală
 • Fabricarea uneltelor pentru prelucrarea metalelor şi a lemnului
 • Fabricarea uneltelor folosite în agricultura şi pomilegumicultură
 • Fabricarea de lacăte şi balamale
 • Fabricarea de butoaie şi alte recipiente din metal
 • Fabricarea ambalajelor din metale uşoare
 • Fabricarea articolelor din fire metalice
 • Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri
 • Fabricarea altor articole din metal
 • Repararea rulmenţilor, detaliilor şi încrucişărilor pentru maşini de utilizare generală
 • Fabricarea echipamentului de ridicat şi de manipulat
 • Producţia utilajului pentru transportul continuu
 • Fabricarea altor tipuri de utilaje de ridicat, de tachelaj, încărcat şi descărcat
 • Fabricarea altor maşini agricole
 • Fabricarea maşinilor agricole
 • Fabricarea utilajelor pentru exploatări forestiere şi ameliorări
 • Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură
 • Fabricarea maşinilor pentru construcţia drumurilor şi a excavatoarelor
 • Fabricarea maşinilor pentru construcţii
 • Fabricarea maşinilor pentru prelucrarea producţiei agricole (exclusiv reparaţii)
 • Fabricarea altor maşini cu destinaţie specială
 • Producţia de autovehicule şi alte mijloace de transport cu motor
 • Producţia de caroserii pentru autovehicule
 • Producţia de remorci şi semiremorci
 • Producţia de utilaje şi echipamente pentru garaje şi staţii de alimentare cu combustibil
 • Lucrări de construcţii
 • Lucrări de învelitori
 • Comerţul cu ridicata al maşinilor,echipamentelor şi furniturilor
 • Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii
 • Închirierea bunurilor imobiliare proprii
 • Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere
 • Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole
 • Închirierea altor maşini şi echipamente

Лицензированные виды деятельности


 • Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări