Denumire

Societatea Cu Răspundere Limitată Alanix Service


Adresa

Sîngerei, Alexăndreni


Forma organizatorico-juridică

Societate cu răspundere limitată


Statut

Activă


IDNO

1015602001839


Data înregistrării

22.04.2015


Conducători

Joian Alina

Fondatori

Joian Alina

Genuri de activitate nelicențiate


 • Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
 • Creşterea bovinelor de lapte
 • Creşterea altor bovine
 • Creşterea cailor şi a altor cabaline
 • Creşterea ovinelor şi caprinelor
 • Creşterea porcinelor
 • Creşterea păsărilor
 • Creşterea altor specii de animale
 • Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
 • Fabricarea produselor de morărit
 • Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
 • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
 • Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • Lucrări de instalaţii electrice
 • Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
 • Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
 • Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
 • Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
 • Intermedieri în comerţul cu produse diverse
 • Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
 • Comerţ cu ridicata al animalelor vii
 • Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
 • Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
 • Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
 • Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
 • Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
 • Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
 • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
 • Comerţ cu ridicata nespecializat
 • Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Depozitări
 • Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 • Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Genuri de activitate licențiate


 • Nu are așa genuri de activitate