Name

Societatea Cu Răspundere Limitată Alanix Service


Address

Bălţi, str. Suceava, 11, ap. 33


Entity type

Societate cu răspundere limitată


Status

Active


IDNO

1015602001839


Registration date

22.04.2015


Administrators

Silnic Valentina

Founders

Popuşoi Ala

Nonlicensed Activities


 • Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
 • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
 • Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • Lucrări de instalaţii electrice
 • Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
 • Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
 • Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
 • Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
 • Intermedieri în comerţul cu produse diverse
 • Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
 • Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
 • Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
 • Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
 • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
 • Comerţ cu ridicata nespecializat
 • Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
 • Transporturi rutiere de mărfuri

Licensed Activities


 • No activities