Name

COOPCONSUM TIGHINA


Description

Cooperativa De Consum Tighina


Address

Căuşeni, str. Alba-Iulia, 73


Entity type

Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)


Status

Active


IDNO

1002608000393


Registration date

08.11.1999


Administrators

Stînca Dumitru

Founders


VAT

Registration number Registration date Annulation date
4000188 01.04.2000

Nonlicensed Activities


 • Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
 • Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
 • Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
 • Cultivarea strugurilor
 • Cultivarea fructelor seminţoase şi sîmburoase
 • Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
 • Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
 • Cultivarea altor plante din culturi permanente
 • Cultivarea plantelor pentru înmulţire
 • Creşterea bovinelor de lapte
 • Creşterea altor bovine
 • Creşterea ovinelor şi caprinelor
 • Creşterea porcinelor
 • Creşterea păsărilor
 • Creşterea altor specii de animale
 • Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
 • Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii
 • Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
 • Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
 • Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
 • Prelucrarea şi conservarea cartofilor
 • Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
 • Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, cu excepţia cartofilor
 • Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
 • Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
 • Fabricarea produselor lactate şi a brînzeturilor
 • Fabricarea îngheţatei
 • Fabricarea produselor de morărit
 • Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
 • Fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
 • Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
 • Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
 • Fabricarea de mîncăruri preparate
 • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
 • Fabricarea vinurilor din struguri
 • Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
 • Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
 • Tăierea şi rindeluirea lemnului
 • Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
 • Fabricarea ambalajelor din lemn
 • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hîrtie sau carton
 • Fabricarea altor articole din hîrtie şi carton n.c.a.
 • Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • Fabricarea altor produse din material plastic
 • Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
 • Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
 • Comerţ cu ridicata al animalelor vii
 • Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
 • Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
 • Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
 • Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
 • Comerţ cu ridicata al băuturilor
 • Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
 • Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
 • Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
 • Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
 • Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
 • Comerţ cu ridicata nespecializat
 • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
 • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare
 • Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
 • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
 • Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Servicii de mutare
 • Depozitări
 • Restaurante
 • Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
 • Alte activităţi de alimentaţie
 • Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

Licensed Activities


 • Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările