Denumire

COOPCONSUM TIGHINA


Descriere

Cooperativa De Consum Tighina


Adresa

Căuşeni, str. Alba-Iulia, 73


Forma organizatorico-juridică

Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)


Statut

Activă


IDNO

1002608000393


Data înregistrării

08.11.1999


Conducători

Stînca Dumitru

Fondatori


TVA

Numărul de înregistrare Data îregistrării Data anulării
4000188 01.04.2000

Genuri de activitate nelicențiate


 • Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
 • Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
 • Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
 • Cultivarea strugurilor
 • Cultivarea fructelor seminţoase şi sîmburoase
 • Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
 • Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
 • Cultivarea altor plante din culturi permanente
 • Cultivarea plantelor pentru înmulţire
 • Creşterea bovinelor de lapte
 • Creşterea altor bovine
 • Creşterea ovinelor şi caprinelor
 • Creşterea porcinelor
 • Creşterea păsărilor
 • Creşterea altor specii de animale
 • Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
 • Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii
 • Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
 • Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
 • Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
 • Prelucrarea şi conservarea cartofilor
 • Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
 • Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, cu excepţia cartofilor
 • Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
 • Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
 • Fabricarea produselor lactate şi a brînzeturilor
 • Fabricarea îngheţatei
 • Fabricarea produselor de morărit
 • Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
 • Fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
 • Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
 • Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
 • Fabricarea de mîncăruri preparate
 • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
 • Fabricarea vinurilor din struguri
 • Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
 • Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
 • Tăierea şi rindeluirea lemnului
 • Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
 • Fabricarea ambalajelor din lemn
 • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hîrtie sau carton
 • Fabricarea altor articole din hîrtie şi carton n.c.a.
 • Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • Fabricarea altor produse din material plastic
 • Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
 • Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
 • Comerţ cu ridicata al animalelor vii
 • Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
 • Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
 • Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
 • Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
 • Comerţ cu ridicata al băuturilor
 • Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
 • Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
 • Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
 • Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
 • Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
 • Comerţ cu ridicata nespecializat
 • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
 • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare
 • Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
 • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
 • Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Servicii de mutare
 • Depozitări
 • Restaurante
 • Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
 • Alte activităţi de alimentaţie
 • Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

Genuri de activitate licențiate


 • Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările