Denumire

SALUBRITATE SOLDANESTI S.A.


Descriere

Societatea Pe Acţiuni Salubritate Şoldăneşti


Adresa

Şoldăneşti, str. Păcii, 31/A


Forma organizatorico-juridică

Societate pe acţiuni


Statut

Activă


IDNO

1014606002790


Data înregistrării

14.01.2015


Conducători

Ioncu Mihail

Fondatori


TVA

Numărul de înregistrare Data îregistrării Data anulării
8800342 01.02.2016

Genuri de activitate nelicențiate


 • Silvicultură şi alte activităţi forestiere
 • Exploatarea forestieră
 • Fabricarea hîrtiei şi cartonului
 • Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 • Colectarea şi epurarea apelor uzate
 • Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
 • Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
 • Alte activităţi anexe transporturilor
 • Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
 • Construcţii inginereşti civile
 • Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Salubritate,depoluare şi activităţi similare

Genuri de activitate licențiate


 • Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
 • Transportul rutier contra cost