Denumire

SALUBRITATE SOLDANESTI S.A.


Descriere

Societatea Pe Acţiuni Salubritate Şoldăneşti


Adresa

Şoldăneşti, str. Păcii, 31/A


Forma organizatorico-juridică

Societate pe acţiuni


Statut

Activă


IDNO

1014606002790


Data înregistrării

14.01.2015


Conducători

Coadă Alexei

Fondatori


TVA

Numărul de înregistrare Data îregistrării Data anulării
8800342 01.02.2016

Genuri de activitate nelicențiate


 • Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
 • Activităţi după recoltare
 • Silvicultură şi alte activităţi forestiere
 • Exploatarea forestieră
 • Activităţi de servicii anexe silviculturii
 • Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
 • Fabricarea hîrtiei şi cartonului
 • Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
 • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 • Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 • Colectarea şi epurarea apelor uzate
 • Colectarea deşeurilor nepericuloase
 • Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
 • Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
 • Lucrări de demolare a construcţiilor
 • Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
 • Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
 • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
 • Alte activităţi anexe transporturilor
 • Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 • Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
 • Construcţii inginereşti civile
 • Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Salubritate,depoluare şi activităţi similare

Genuri de activitate licențiate


 • Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
 • Transportul rutier contra cost