Denumire

Societatea Pe Acţiuni Benoplast


Adresa

Străşeni, str. Costin Miron, 8


Forma organizatorico-juridică

Societate pe acţiuni de tip deschis


Statut

Activă


IDNO

1003600153692


Data înregistrării

12.01.1999


Conducători

Bahmuteanu Vadim

Fondatori


Genuri de activitate nelicențiate


 • Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
 • Creşterea bovinelor de lapte
 • Creşterea altor bovine
 • Creşterea ovinelor şi caprinelor
 • Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii
 • Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 • Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
 • Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
 • Comerţ cu ridicata al animalelor vii
 • Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
 • Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
 • Depozitări
 • Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii
 • Construcţii generale de clădiri
 • Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
 • Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
 • Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine

Genuri de activitate licențiate


 • Nu are așa genuri de activitate