Denumire

S.R.L. IZLAN-AGRO


Descriere

Societatea Cu Răspundere Limitată Izlan-Agro


Adresa

Făleşti, Izvoare


Forma organizatorico-juridică

Societate cu răspundere limitată


Statut

Activă


IDNO

1003602014847


Data înregistrării

30.06.1999


Conducători

Ursachi Iurie

Fondatori

Ursachi Vasili

TVA

Numărul de înregistrare Data îregistrării Data anulării
5700203 27.12.1999

Genuri de activitate nelicențiate


 • Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
 • Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
 • Cultivarea trestiei de zahăr
 • Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
 • Creşterea bovinelor de lapte
 • Creşterea altor bovine
 • Creşterea cailor şi a altor cabaline
 • Creşterea ovinelor şi caprinelor
 • Creşterea porcinelor
 • Creşterea păsărilor
 • Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
 • Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
 • Activităţi după recoltare
 • Pregătirea seminţelor în vederea însămînţării
 • Pescuitul în ape dulci
 • Acvacultura în ape dulci
 • Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii
 • Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
 • Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
 • Fabricarea produselor de morărit
 • Fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
 • Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
 • Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 • Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
 • Comerţ cu ridicata al animalelor vii
 • Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
 • Comerţ cu ridicata nespecializat
 • Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
 • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Servicii de mutare
 • Depozitări
 • Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Genuri de activitate licențiate


 • Nu are așa genuri de activitate