Denumire

Societatea Cu Răspundere Limitată Abm Agroindustries


Adresa

Căuşeni, Baccealia


Forma organizatorico-juridică

Societate cu răspundere limitată


Statut

Activă


IDNO

1013600018244


Data înregistrării

28.05.2013


Conducători

Popovici Serghei

Fondatori

Popovici Serghei

Genuri de activitate nelicențiate


 • Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
 • Cultura cartofului şi a materialului săditor
 • Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor
 • Cultura plantelor furajere şi a seminţelor
 • Alte specializări în cultura plantelor
 • Cultura legumelor şi a seminţelor
 • Cultura bostănoasilor şi a seminţelor
 • Cultura florilor şi seminceră
 • Creşterea producţiei de pepinieră
 • Cultura fructelor
 • Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere
 • Cultura plantelor aromatice şi a culturilor pentru fabricarea băuturilor
 • Cultura strugurilor
 • Creşterea bovinelor
 • Creşterea ovinelor şi caprinelor
 • Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă
 • Creşterea păsărilor
 • Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere
 • Producerea ouălor
 • Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălor)
 • Creşterea altor specii de animale
 • Apicultura
 • Creşterea altor specii de animale
 • Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor
 • Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)
 • Servicii pentru agricultură
 • Exploatarea sistemelor de irigare şi desecare
 • Servicii agrochimice
 • Alte servicii în creşterea producţiei agricole
 • Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare)
 • Pregătirea terenului pentru construcţii
 • Demolarea clădirilor
 • Lucrări de terasament
 • Executarea stratului de fundaţie
 • Lucrări de antisurpare
 • Lucrări de învelitori
 • Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului
 • Construcţii hidrotehnice
 • Alte lucrări de construcţii
 • Construcţii de gospodărire a apelor
 • Alte lucrări de construcţii, care necesită o pregătire specială
 • Utilarea clădirilor
 • Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice
 • Lucrări de izolaţii
 • Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct
 • Alte lucrări de utilare a construcţiilor
 • Lucrări de tencuire
 • Lucrări de tîmplărie
 • Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor
 • Lucrări de vopsire şi montare a geamurilor
 • Alte lucrări de finisare a construcţiilor
 • Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent
 • Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor
 • Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii
 • Intermedieri pentru vînzarea maşinilor, echipamentelor industriale, navelor şi avioanelor
 • Intermedieri pentru vînzarea unor anumite categorii de mărfuri cu caracter specific
 • Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
 • Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor
 • Comerţul cu ridicata al animalelor vii
 • Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate
 • Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat
 • Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor
 • Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
 • Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi
 • Comerţul cu ridicata al produselor din tutun
 • Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată
 • Comerţul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente şi infuzii
 • Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare
 • Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb
 • Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe
 • Comerţul cu ridicata al pastelor făinoase
 • Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare
 • Comerţul cu ridicata în magazine nespecializate cu produse alimentare, băuturi şi produse din tutun
 • Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum
 • Comerţul cu ridicata al maşinilor-unelte

Genuri de activitate licențiate


 • Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
 • Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările