Название

Întreprinderea Municipală Servicii Comunale Pelivan


Адрес

Orhei, Pelivan


Организационно-правовая форма

Întreprindere municipală


Статус

Активная


IDNO

1002606001961


Дата регистрации

08.12.2000


Директоры

Botnar Alexandru

Учредители

Consiliul Comunal Pelivan

Нелицензированные виды деятельности


 • Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 • Colectarea şi epurarea apelor uzate
 • Colectarea deşeurilor nepericuloase
 • Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • Lucrări de demolare a construcţiilor
 • Lucrări de pregătire a terenului de construcţii
 • Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • Lucrări de instalaţii electrice
 • Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat
 • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • Lucrări de tencuire
 • Lucrări de tîmplărie şi dulgherie
 • Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • Alte lucrări de finisare
 • Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
 • Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Activităţi de întreţinere peisagistică

Лицензированные виды деятельности


 • Не имеет таких видов деятельности