Название

Întreprinderea Municipală Servicii Comunal Locative Coşniţa


Адрес

Dubăsari, Coşniţa, str. Păcii, 51


Организационно-правовая форма

Întreprindere municipală


Статус

Активная


IDNO

1017600022883


Дата регистрации

22.05.2017


Директоры

Malai Sergiu


Нелицензированные виды деятельности


 • Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
 • Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tîmplărie, pentru construcţii
 • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
 • Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 • Colectarea şi epurarea apelor uzate
 • Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • Alte lucrări de finisare
 • Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
 • Transporturi rutiere de mărfuri
 • Alte activităţi anexe transporturilor
 • Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 • Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
 • Activităţi ale bazelor sportive
 • Activităţi ale cluburilor sportive
 • Activităţi ale centrelor de fitness
 • Alte activităţi sportive

Лицензированные виды деятельности


 • Не имеет таких видов деятельности