Название

Întreprinderea Individuală A.Gherciu


Адрес

Orhei, Lopatna


Организационно-правовая форма

Întreprindere individuală


Статус

Активная


IDNO

1017606003215


Дата регистрации

03.06.1993


Директоры

Gherciu Alexei

Учредители

Gherciu Alexei

Нелицензированные виды деятельности


  • Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
  • Fabricarea de covoare şi mochete
  • Intermedieri în comerţul cu produse diverse
  • Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
  • Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
  • Comerţ cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Лицензированные виды деятельности


  • Не имеет таких видов деятельности