Denumire

Întreprinderea Cooperatistă De Construcţii Coopconstrucţia A Moldcoop


Adresa

mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 58


Forma organizatorico-juridică

Cooperativă de producţie (inclusiv agricole)


Statut

Lichidată


IDNO

1005600062402


Data înregistrării

30.09.1992


Conducători

Digore Ivan

Fondatori


Genuri de activitate nelicențiate


 • Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment
 • Instalarea, repararea şi întreţinerea altor maşini cu destinaţie specială
 • Pregătirea terenului pentru construcţii
 • Lucrări de construcţii
 • Construcţii de gospodărire a apelor
 • Lucrări de finisare a construcţiilor
 • Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
 • Publicitate
 • Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii

Genuri de activitate licențiate


 • Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
 • Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările