Name

MINERAL S.A.


Description

Societatea Pe Acţiuni Pentru Extragerea Blocurilor De Construcţie Mineral


Address

mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 86


Entity type

Societate pe acţiuni


Status

Active


IDNO

1003600060507


Registration date

17.10.1995


Administrators

Erhan Vladimir

Founders


VAT

Registration number Registration date Annulation date
600456 01.07.1998

Nonlicensed Activities


 • Exploatarea carierelor de piatră
 • Extracţia pietrei pentru construcţii
 • Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile
 • Alte lucrări de construcţii
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri
 • Manipulări şi depozitări
 • Alte activităţi anexe transporturilor de călători şi de mărfuri

Licensed Activities


 • Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private
 • Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri
 • Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile