Name

Societatea Cu Răspundere Limitată Rcm-Trans


Address

mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ioan Botezătorul, 18A


Entity type

Societate cu răspundere limitată


Status

Active


IDNO

1005600062675


Registration date

11.01.2006


Administrators

Guriuc Valeriu


Nonlicensed Activities


  • Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc)
  • Fabricarea calculatoarelor şi altor echipamente electronice pentru prelucrarea informaţiei
  • Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri
  • Închirierea autoturismelor
  • Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc

Licensed Activities


  • Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri