Name

S.C. PROMINTERGAZ S.R.L.


Description

Societatea Comercială Promintergaz S.R.L.


Address

mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 19, ap. 8


Entity type

Societate cu răspundere limitată


Status

Active


IDNO

1006600022933


Registration date

15.05.2006


Administrators

Cristev Valentin

Founders

Cristev Valentin

VAT

Registration number Registration date Annulation date
0306481 01.09.2009

Nonlicensed Activities


  • Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
  • Alte tipuri de comerţ cu ridicata

Licensed Activities


  • Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări
  • Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările
  • Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile