Name

S.C. MALEXCON-PRIM S.R.L.


Description

Societatea Comercială Malexcon-Prim S.R.L.


Address

Ocniţa, str. Burebista, 61, ap. 19


Entity type

Societate cu răspundere limitată


Status

Liquidated


IDNO

1006604005871


Registration date

29.11.2006VAT

Registration number Registration date Annulation date
7200357 01.11.2007 22.02.2010

Nonlicensed Activities


  • Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment
  • Lucrări de învelitori
  • Lucrări de finisare a construcţiilor
  • Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
  • Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare

Licensed Activities


  • No activities