Name

SU-CANAL I.M.


Description

Întreprinderea Municipală Su-Canal Comrat


Address

Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 79


Entity type

Întreprindere municipală


Status

Active


IDNO

1002611001060


Registration date

25.11.1997


Administrators

Gagauz Vera


VAT

Registration number Registration date Annulation date
4600035 01.07.1998

Nonlicensed Activities


  • Captarea, epurarea şi distribuţia apei
  • Construcţii hidrotehnice
  • Alte activităţi anexe transporturilor terestre
  • Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare
  • Alte activităţi de servicii individuale

Licensed Activities


  • No activities