Name

COOPCONSUM DIN CAINARI


Description

Cooperativa De Consum Din Căinari


Address

Căuşeni, Căinari, str. Ştefan Vodă, 44


Entity type

Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)


Status

Active


IDNO

1003608001249


Registration date

08.11.1995


Administrators

Rotari Grigore

Founders


VAT

Registration number Registration date Annulation date
3700036 01.05.3700

Nonlicensed Activities


  • Fabricarea produselor de morărit
  • Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete
  • Fabricarea vinului
  • Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
  • Baruri

Licensed Activities


  • No activities