Name

Asociaţia De Coproprietari În Condominiu Nr. 7 Coop


Address

Bălţi, str. Colesov Elena, 12


Entity type

Alte forme de asociaţii


Status

Active


IDNO

1005602007494


Registration date

14.09.2005


Administrators

Calistru Victor

Founders


Nonlicensed Activities


  • Închirierea bunurilor imobiliare proprii

Licensed Activities


  • No activities