Name

Asociaţia De Coproprietari În Condominiu Nr.5 Coop


Address

Bălţi, str. Ostrovski, 39


Entity type

Alte forme de asociaţii


Status

Active


IDNO

1005602007069


Registration date

23.08.2005


Administrators

Florea Vasile

Founders


Nonlicensed Activities


  • Închirierea bunurilor imobiliare proprii

Licensed Activities


  • No activities